ELTE EEL

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elektrokémiai és Elektroanalitikai
Laboratórium

Kutatás

Az Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratórium kutatási tevékenysége az elektrokémia tudományának számos területére kiterjed, magában foglalva az alap- és alkalmazott kutatásokat is.
Kiemelt kutatási területeinket az alábbi listában soroltuk fel, de éppen folyó projektjeinkről a laboratórium tagjainak személyes oldalain is tájékozódhat (ld. jobbra a tagok listáját).

Emellett javasoljuk az oldal híreinek áttekintését is (ahol esetenként a laboratórium tagjainak újabb publikációit is elérheti).

Kiemelt kutatási területeink

  • elektrokémiailag aktív felületi rétegek, redoxi és elektronvezető polimerek, sokmagvú komplexek, elektrokémiailag módosított fémoxidok, stb. előállítása, tulajdonságaik meghatározása (töltéstranszport mechanizmusa és kinetikája, egyensúlyok), valamint alkalmazásuk (elektrokatalízis, elektrooptikai kijelzők, gázérzékelők, potenciometriás és amperometriás szenzorok)
  • környezeti elektrokémia (szennyező anyagok detektálása, extrakciója, illetve elbontása)
  • elektrokémiai anyagtudomány, korrózió, anódos fémoldódás, passziválódás, kompozitok, kémiai redukciós bevonatok
  • elektrokémiai oszcillációk
  • molekuláris elektrokémia, szerves vegyületek elektrokémiai átalakítása (szintézis, analízis)
  • szilárd fázisú elektrokémia és elektroanalitika
  • nanoelektrogravimetria
  • elektrokémiai impedancia-spektroszkópia